Privacy verklaring

Privacy Policy
AUTO PALACE Zwolle B.V. streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door AUTO PALACE Zwolle B.V. voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens
Om uw verzonder contactformulier, voor bijvoorbeeld informatie, een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft AUTO PALACE Zwolle B.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van AUTO PALACE Zwolle B.V. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door AUTO PALACE Zwolle B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan AUTO PALACE Zwolle B.V. verstrekt. AUTO PALACE Zwolle B.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacybeleid van AUTO PALACE Zwolle B.V. kunt u aan ons stellen via ons contactformulier onder het tabblad Contact.

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door AUTO PALACE Zwolle B.V. verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van AUTO PALACE Zwolle B.V., dan kunt u dit via het contactformulier onder het tabblad Contact aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

De internetsite
AUTO PALACE Zwolle B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Prijs- en modelinformatie
Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld of kunnen worden opgevraagd. Vermelde prijzen van auto’s met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra’s tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. AUTO PALACE Zwolle B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Kleuren
Op onze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, adviseert AUTO PALACE Zwolle B.V. u voor een natuurgetrouwe kleurweergave een van onze autobedrijven te bezoeken.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan AUTO PALACE Zwolle B.V. en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met ‘AUTO PALACE’). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van AUTO PALACE.

Virussen en veiligheid
De AUTO PALACE internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- AUTO PALACE-sites. AUTO PALACE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
AUTO PALACE wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door AUTO PALACE gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. AUTO PALACE Zwolle B.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

Door AUTO PALACE verzonden e-mail
Door AUTO PALACE verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. AUTO PALACE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.