ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer en Privacy

Algemeen

De AUTO PALACE Groep (Autobedrijf Thalen) verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de AUTO PALACE Groep en derden zijn aangeleverd. De AUTO PALACE Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de AUTO PALACE Groep .

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de AUTO PALACE Groep.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de AUTO PALACE Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de AUTO PALACE Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

BOVAG voorwaarden

Bij de AUTO PALACE Groep zijn de algemene BOVAG voorwaarden van toepassing. Deze kunt u op onze site vinden/downloaden..

Privacy beleid van de AUTO PALACE Groep

De AUTO PALACE Groep hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere wijze zijn vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over auto relevante informatie
  • over bedrijfsrelevante informatie
  • over commercieel relevante informatie

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere mailingen staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e- mail communicatie vanuit de AUTO PALACE Groep. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal de AUTO PALACE Groep u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

AUTO PALACE Groep (Autobedrijf Thalen)
Willemsvaart 18a
8019 AB Zwolle
0800-003 50 00
info@autopalace.nl

Wijzigen van dit privacy beleid

De AUTO PALACE Groep (Autobedrijf Thalen) houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 juni 2016.